چشمه اتصال در سازه های بتنی چیست؟ آموزش کنترل برش چشمه اتصال در ایتبس

چشمه اتصال یا ناحیه اتصال تیر به ستون (حد فاصل عمیق ترین تیر متصل به ستون) ناحیه ای از ستون می باشد که تحت تنش های برشی بسیار زیادی قرار دارد. چشمه اتصال در یک قاب خمشی یکی از اساسی ترین عضوها می باشد که باید در حین زلزله رفتار مناسبی داشته باشد تا اعضای متصل به هم بتوانند نیروها

ادامه

آشنایی با انواع نامنظمی‌ها در ارتفاع سازه

با مطالعه­ ی رفتار سازه ­ها در زلزله­ های گذشته، مشاهده می­گردد که نظم و تناسب هندسی، توزیع متناسب جرم، سختی و مقاومت، به شدت بر رفتار لرزه­ ای سازه­ ها تأثیرگذار می­باشد؛ و سازه هایی که به واسطه­ ی معماری خاص خود شکل هندسی نامتناسبی داشتند و یا دارای نامنظمی در کمیت ­های جرم و سختی بودند در زلزله­

ادامه

آرماتور خرک چیست و چه کاربردی در فونداسیون دارد؟

در هر مرحله از آرماتور بندی اسکلت ساختمان بتنی ابزاری و آرماتور هایی وجود دارند که برای کاربرد خاصی به کار می روند. برخی از آن ها نقش محاسباتی داشته و مهندس طراح سازه آن را در محاسبات در نظر می گیرد و برخی نقش محاسباتی ندارد و فقط در اجرای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. موضوع مورد بحث

ادامه