پروژه تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی انقلاب کرج

نام پروژه:

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی انقلاب کرج

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان البرز
محل احداث
کرج
تاریخ شروع
1401/03/30
تاریخ پایان
1402/01/24