پروژه ساخت ساختمان شهرداری ناحیه 3 منطقه 5 رشت

نام پروژه:

ساخت ساختمان شهرداری ناحیه 3 منطقه 5 رشت

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
شهرداری منطقه 5 رشت
محل احداث
منطقه 5 رشت
تاریخ شروع
1400/06/06
تاریخ پایان