پروژه مسکونی نوروزیان کوچه فرزانگان

نام پروژه:

مسکونی نوروزیان کوچه فرزانگان

تعداد واحد
۶ واحدی
متراژ:
۵۰۰ متر
سال ساخت
۱۳۸۶