کسب درآمد

کسب درآمد از معرفی زمین برای مشارکت

شما کاربران می توانید با معرفی فایل و امضای قرار داد با توجه به موقعیت و مشخصات ملک حداقل 1 درصد مبلغ معامله کمیسیون دریافت کنید

جهت بهره مندی از مزایای کسب درآمد لطفا فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.

کسب درآمد

مشخصات شما(ضروری)
موقعیت ملک