پروژه احداث سالن ورزشی ماهدشت

نام پروژه:

احداث سالن ورزشی ماهدشت

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
محل احداث
ماهدشت
تاریخ شروع
1402/04/21
تاریخ پایان