پروژه احداث سالن ورزشی چهارباغ

نام پروژه:

احداث سالن ورزشی چهارباغ

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
محل احداث
روستای سلطان آباد
تاریخ شروع
1402/04/21
تاریخ پایان