پروژه استانداردسازی گرمایشی لادنبخش فاز 2

نام پروژه:

استانداردسازی گرمایشی لادنبخش فاز 2

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان تهران
محل احداث
منطقه 5 تهران
تاریخ شروع
1402/10/27
تاریخ پایان
1402/11/25