پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدرسه علامه حلی فاز 2

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدرسه علامه حلی فاز 2

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
آبگرم
تاریخ شروع
1402/05/12
تاریخ پایان
1402/07/06