پروژه بهسازی و گرمایشی مدرسه قدس قزوین

نام پروژه:

بهسازی و گرمایشی مدرسه قدس قزوین

کارفرما
نوسازی مدارس استان قزوین
متراژ
750 متر مربع
سال ساخت
1396