پروژه بهسازی گرمایشی مدرسه حکمت اقبالیه

نام پروژه:

بهسازی گرمایشی مدرسه حکمت اقبالیه

کارفرما
نوسازی مدارس استان قزوین
متراژ
1750 متر مربع
سال ساخت
1396