پروژه تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی آوج

نام پروژه:

تعمیرات اساسی مدارس راهنمایی آوج

کارفرما
نوسازی مدارس استان قزوین
متراژ
5500 متر مربع
سال ساخت
1396