پروژه تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی نظرآباد

نام پروژه:

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی نظرآباد

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
محل احداث
نظرآباد
تاریخ شروع
1401/03/30
تاریخ پایان
1401/07/17