پروژه تکمیل سالن ورزشی ثامن الائمه

نام پروژه:

تکمیل سالن ورزشی ثامن الائمه

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
محل احداث
آبیک
تاریخ شروع
تاریخ پایان
1399/12/16