پروژه تکمیل هنرستان حامدی اقبالیه

نام پروژه:

هنرستان حامدی اقبالیه

کارفرما
نوسازی مدارس استان قزوین
متراژ
2600 متر مربع
سال ساخت
1396