پروژه تکمیل و ساخت خانه جوان

نام پروژه:

تکمیل و ساخت خانه جوان

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
محل احداث
پونک
تاریخ شروع
1401/09/28
تاریخ پایان
1402/12/26