ساخت بانک ملی شعبه دانسفهان

نام پروژه:

ساخت بانک ملی دانسفهان

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
بانک ملی استان قزوین
محل احداث
دانسفهان
تاریخ شروع
1401/09/15
تاریخ پایان
1402/08/20