پروژه فاز 1 احداث مدرسه 6 کلاسه قطعه 47 مهرگان

نام پروژه:

فاز 1 احداث مدرسه 6 کلاسه قطعه 47 مهرگان

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
مهرگان
تاریخ شروع
1398/11/07
تاریخ پایان
1400/02/27
متراژ
1738 متر مربع