پروژه مدرسه 15 کلاسه فاز 7 هشتگرد

نام پروژه:

مدرسه 15 کلاسه فاز 7 هشتگرد

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان البرز
محل احداث
هشتگرد
تاریخ شروع
1402/04/04
تاریخ پایان
1402/08/06