پروژه شهرک دانش

نام پروژه:

شهرک دانش

تعداد واحد
۴ واحدی
متراژ:
۶۰۰ متر
سال ساخت
۱۳۹۹