پروژه مدارس راهنمایی آوج

نام پروژه:

مدارس راهنمایی آوج

کارفرما
نوسازی مدارس استان قزوین
موضوع
تعمیرات اساسی
متراژ
5500 متر مربع
سال ساخت
1396