پروژه مدرسه 9 کلاسه گلشهر زنجان

نام پروژه:

پروژه مدرسه 9 کلاسه گلشهر زنجان

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان
محل احداث
گلشهر زنجان
تاریخ شروع
1401/04/01
تاریخ پایان
1402/12/12