پروژه مسکونی بلوار

نام پروژه:

پروژه مسکونی بلوار

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
شرکت آتی نگارنما پارسیان
محل احداث
بلوار مدرس
تاریخ شروع
1400
تاریخ پایان
1402
متراژ
550 متر