پروژه مسکونی پونک

نام پروژه:

مسکونی پونک

تعداد واحد
۸ واحدی
متراژ:
۸۵۰ متر
سال ساخت
۱۳۹۱