پروژه استاندارد سازی گرمایشی مدارس صبا و سید الشهدا

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدارس صبا و سیدالشهدا

پیماکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
یوئین زهرا
تاریخ شروع
1401/05/23
تاریخ پایان
1401/07/16