پروژه استاندارد سازی گرمایش مدارس صبا و سیدالشهدا فاز 2

نام پروژه:

استاندارد سازی گرمایشی مدارس صبا و سیدالشهدا فاز 2

پیمانکار
شرکت آتی نگارنما پارسیان
کارفرما
اداره کل نوسازی استان قزوین
محل احداث
بوئین زهرا
تاریخ شروع
1402/05/18
تاریخ پایان
1402/07/06