پروژه فردوسی

نام پروژه:

پروژه فردوسی کوچه شادمان

پیمانکار
شرکت آتی نگار نما پارسیان
محل احداث
خیابان فردوسی کوچه شادمان
تاریخ شروع
1402
تاریخ پایان
درحال اجرا
متراژ
650 متر مربع